Limmade sandwichelement

Sandwichelement har många namn och kallas bl.a. även sandwichpaneler, SIP-panel (Structural Insulated Panels) eller flerskiktspanel. Ett sandwichelement får sin styrka från konstruktionen med ytskikt och kärna. De passar bra att användas som väderskydd på fordon och släp. Elementens höga hållfasthet och styvhet gör att långa spännvidder är möjliga i konstruktionen med minimal utböjning. De ger även god värmeisolering utan att köldbryggor behöver byggas och ger pålitlig täthet och den höga isoleringsgraden ger konstruktioner med hög energieffektivitet.

Användningsområdena för sandwichpanelerna är bl.a. följande:

  • Sandwichelement till lastbilssläp eller trailers
  • Sandwichelement till flistransport.
  • Släpbyggnation och renovering av alla stängda släp så som t.ex. hästtransporter såsom hästsläp och hästhusbil
  • Väderskydd och busskurer
  • Hissgolv till bland annat Alimak HEK AB
  • Nyproduktion av lågenergihus
  • Hundkåpor och hundsläp