Skip to main content

Beprövade lösningar i nya utmaningar

Berco har en mångårig tradition av tillverkning av påbyggnader för fordon av alla slag. Våra mer än 50 års erfarenhet innebär att vi idag har en gedigen kunskap om att utveckla och tillverka påbyggnader. Av erfarenheter har vi lärt oss att kostnadseffektivt utveckla kundanpassade lösningar för både skåp av standardkaraktär och skåp som är rena specialbyggen. I våra konstruktioner tar vi vara på beprövade och bevisat hållbara lösningar. Våra produkter är således uppbyggda av beprövade konstruktioner som bevisat sin duglighet i praktisk användning och där så krävs även av provningsinstitut.

Idag levererar vi påbyggnader för lätta fordon. På den lätta sidan finns ett antal standardprodukter för godstransporter.  Dessa kan enkelt anpassas till kundernas specifika transportbehov, t ex skåpets längd/bredd/höjd, placering av dörrar, montering av kyl- och värmeaggregat.

På den tunga sidan handlar det oftast om att skräddarsy påbyggnaderna, men även här har vi ett koncept med basmoduler som enkelt anpassas, t ex förses med bakgavellyftar, hydrauliska lastplan, kylaggregat, frysaggregat, öppningar i sida enligt önskemål, ja även taköppningar. Våra produkter är flexibla i användning och kunden kan ställa långtgående krav på påbyggnadens egenskaper för transporter av ADR- gods, livsmedel etc. i både fjärrtrafik och lokaldistribution. Vi monterar skåpen på bil och släp och ombesörjer besiktningar, d v s vi levererar fordonet klart för kunden att ta i trafik.

Vi utför även limmade sandwichelement som legoarbeten för speciella tillämpningar, t ex för hästtransporter, flistransporter och golv i industrihissar m m. Med vår utvecklade produktionsteknik för sandwichelement baserad på vakuumlimning kan vi tillverka korta serier och även enstyckstillverkning med god produktionsekonomi vilket kommer våra kunder tillgodo, speciellt i utvecklingsskeden.

Vi utför även reparationer och servicetjänster. Vår verkstadspersonal gör alltid sitt yttersta för att skyndsamt hjälpa åkare vid problem med påbyggnader även om det inte är Bercos produkter som behöver åtgärdas.

Vi kommer att möta framtiden med utgångspunkt från våra erkänt högkvalitativa och välbeprövade lösningar. Våra skåp har genom åren rullat miljontals mil på våra vägar. Det känns tryggt att ha denna konstruktionskompetens och produktionserfarenhet som bas. Investeringar i effektiva hjälpmedel t ex Solid Works som ritverktyg och för 3D presentationer och visualiseringar är för oss självklara liksom användningen av effektiva styrsystem för lager-  och tillverkningsprocesser. Men kanske allra viktigast inför framtida utmaningar från marknad och kunder är våra medarbetares skicklighet och erfarenhet. Våra säljare har gedigen kunskap om kraven på våra produkter och har som sitt mål att ge kunderna prisvärda lösningar. Våra medarbetare kan konstruera och tillverka påbyggnader som har bra kvalitet i såväl det stora som när det gäller små detaljer och som tål de påfrestningar som de utsätts för med bibehållen funktionalitet. Vi kommer dessutom att ständigt sträva efter att öka vår effektivitet genom förbättringsarbete och ett utvecklingsdrivande samarbete med våra leverantörer i syfte att sänka våra kostnader.

Våra mål är att Bercos påbyggnader och produkter skall vara högkvalitativa och materialsnåla samt upplevas innovativa. Våra påbyggnader ska kännetecknas av design och materialval i framkant av det möjliga. Detta gäller ur såväl tekniska och ekonomiska synpunkter som kvalitets- och miljömässiga aspekter. En produkt från Berco ska tekniskt vara modern och hållbar under hela dess ekonomiska livslängd, till gagn för våra kunder.

Välkommen till Berco Produktion!