Reservdelar Zepro Z-Lyften

Manöverdon 3 knapp 12-24v 049-00909

Fästram 3 knapp 049-01041

Tryckknapp 2 hand 049-00925

Manöverdon spiral magnet 049-01014

Alu profil 500mm,700mm,950mm uk-skydd 

Huv till hydraullåda 049-01390

Fjärrstyrning trådlös 049-010205

Tank Z75-110 / Z3N75-100  049-011691

Varningsflaggor 049-01590

Fäste för varningsflaggor 049-01591

Dekal 750kg lilla 049-01587, stora 049-01586