Jim Wallström

VD

Tel: 0910-29 07 01,
070-101 47 01

Andreas Fälth

Försäljnings- och marknadschef

Tel: 0910-77 08 70,
070-203 15 11

Lars Johansson

Besiktnings och eftermarknadsansvarig

Tel: 0910-77 08 43,
070-108 06 80

Urban Lindberg

Försäljningsingenjör/Konstruktör

Tel: 0910-77 08 65,
070-217 68 29

Andreas Wikström

Konstruktör, påbyggnader lätta fordon

Tel: 0910-77 08 66

Ulf Jonsson

Produktionschef

Tel: 0910-77 08 63,
070-187 08 63

Nicklas Berglund

Lean koordinator, Produktionsledare, Energiansvarig

Tel: 0910-770873,
070-108 46 47

Sören Nilsson

Inköp

Tel: 0910-77 08 67,
070-34 41 888

Robert Ulfsparre

Innesäljare lätta transportskåp

Tel:0910-77 08 78,
070-187 08 78

Peter Lindberg

Rep. och service

Tel:0910-77 08 77,
070-187 08 79

Marie Sandström

Marie Sandström

Ekonomi och administration

Tel:0910-29 07 05,
076-831 74 72

Välkommen att kontakta oss!

Adress
Postadress:
Berco Produktion AB
Box 373
931 24 Skellefteå
Besöksadress:
Plastvägen 3
931 42 Skellefteå
Växel: 0910-77 08 70
Fax: 0910-77 08 60
E-post: info@berco.se